فایل word استرس فرزندپروري در والدين داراي کودک با اختلال هاي رفتاري و عوامل موثر بر آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word استرس فرزندپروري در والدين داراي کودک با اختلال هاي رفتاري و عوامل موثر بر آن :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

اختلال های رفتاری، اختلال های شایعی هستند که برای خانواده، محیط و کودک، مسایل بسیاری را ایجاد می کنند. یکی ازمسایل مهمی که والدین دارای کودک با اختلال های رفتاری با آن مواجه هستند، استرس فرزندپروری است. استرسفرزندپروری بهعنوان مجموعه ای از فرایندها که منجر به واکنش های فیزیولوژیکی و روانی میشود و ناشی از تلاش برایسازگاری با نیازهای فرزندپروری میباشد تعریف شده است. پژوهش ها حاکی از آن است که رابطه ای معنادار بین استرسوالدین و بروز اختلال های رفتاری و هیجانی فرزندان آنان وجود دارد. سطوح بالای استرس والدین باعث میشود که آنانگرایش بیشتری به استفاده از شیوه های فرزندپروری انعطاف ناپذیر و مستبدانه داشته باشند که این امر، تاثیرات منفی بررشد فرزند دارد. با مد نظر قرار دادن آنچه بیان شد، پژوهش حاضر با استفاده از رویکردی توصیفی- تحلیلی درصدد بررسیفایل word استرس فرزندپروري در والدين داراي کودک با اختلال هاي رفتاري و عوامل موثر بر آن است.

لینک کمکی