فایل word ارزيابي درمان شناختي -رفتاري بر اختلال اضطراب اجتماعي در روان پريشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word ارزيابي درمان شناختي -رفتاري بر اختلال اضطراب اجتماعي در روان پريشي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: اضطراب اجتماعی در میان افراد مبتلا به روان پریشی بسیار شایع است و در زمینه ارتباط با اجتماع،پیش آگهی ضعیف و ناتوانی قابل توجهی دارند. اگر چه درمان شناختی رفتاری نشان داده است که برای درمان اضطراباجتماعی، در جوامع غیر روانی موثر می باشد ، اما (CBT) فقدان شواهد در اثربخشی بالینی درمان شناختی-رفتاری در درمان اضطراب اجتماعی زمانی که با روان پریشی همراه باشد وجود دارد.مواد و روشها: این یک مطالعه سیستماتیکی به صورت ارزیابی خلاصه ای و انتقادی از تاریخچه و ادبیات تحقیقی درمورد اثر بخشی درمان شناختی-رفتاری در درمان اضطراب همراه با روان پریشی می باشد.نتایج: در بررسی دو مطالعه و پژوهش در زمینه ارزیابی اثربخشی درمان شناختی -رفتاری جهت درمان اضطراباجتماعی همراه با اسکیزوفرنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند که هر دو مطالعه از لحاظ روش کیفیت ضعیفی رادارا می باشد. یافته های اولیه نشان می دهد که درمان شناختی -رفتاری در درمان علایم اضطراب اجتماعی، افسردگیو پریشانی در افراد مبتلا به اسکیزوفرنی موثر است.

لینک کمکی