فایل word اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي اميد به زندگي زنان متقاضي طلاق مراجعين به دادگستري آمل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر بخشي آموزش مهارت هاي زندگي بر رضايت زناشويي اميد به زندگي زنان متقاضي طلاق مراجعين به دادگستري آمل :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي نوآوري هاي اخير در روانشناسي،مشاوره و علوم رفتاري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پشتیبانی از خانواده در برابر از هم گسیختگی و حفظ آن به عنوان معیاری برای پیشرفت تمدن و تعادلی مادی و معنویانسان امری ضروری است. زیرا خانواده سنگ بنای جامعه بزرگ انسانی است و در استحکام روابط اجتماعی و رشد وتعالی یکیک اعضای جامعه نقش بنیادی دارد . خانواده کانون اصلی حفظ هنجارها ،سنت ها و ارزش های اجتماعی و شالوده استوارپیوند های اجتماعی و روابط خویشاوندی است.همچنین کانونی است برای شکوفایی عواطف انسانی . از این رو در دین مقدساسلام بنایی مقدس تر از نهاد خانواده در نزد خداوند متعال وجود ندارد (ری شهری ، 1392).خانواده ساختاری است که عملکرد آن از طریق الگوهای فراوردهای شکل می گیرد میتوچین (1974، به نقل از اصلانی، 1391) می گوید: خانواده تاثیر گذار خانواده ای است که در آن زن وشوهر بارها با همدیگر گفتگو می کنند و الگو های ارتباطی شان را در این گفتگو شکل می دهند . بنابر این لزوما نه خود تعارض بلکه نوع کنار آمدن با تعارض می تواند ویرانگریا سازنده باشد (رسولی، 1392).

لینک کمکی