فایل word نگاره هاي رزم و رزم افزار بر سفالينه گلابه اي منقوش رنگارنگ عصر ساماني؛(مطالعه موردي، مجموعه موزه هاي بنياد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نگاره هاي رزم و رزم افزار بر سفالينه گلابه اي منقوش رنگارنگ عصر ساماني؛(مطالعه موردي، مجموعه موزه هاي بنياد) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :30

چکیده مقاله:

سفالینه های سده های نخستین هجری، متاثر از خلاقیت های پیشین و فنآوری نوین، از اقلام چینی پیشرفت کرده و با آمیزش اکسید مس و پوشش گلاب های، نگاره های گیاهی، انسانی، حیوانی، هندسی و کتیبه ای ارزشمند بوجود آورده است. شیوهای که به هنرمند در نقش اندازی و رنگ آمیزی اختیار داده تا نقشی زیبا و متنوع بر سطح سفال ترسیم سازد. از انواعسفالینه گلاب های منقوش، گونه چند رنگ با خمیره نخودی دارای نقش مایه پیکره انسان و اسب با موضوع جنگ آور و جنگ افزار است و غالبا در نیشابور تولید شده است. پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی و بررسی عینی و ملموس سفالینه ها و مطالعات تطبیقی کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. شش ظرف گلاب های منقوش رنگارنگ خمیره نخودی ازمجموعهموزه های بنیاد مستضعفان با نقش مایه رزم و رزم افزار در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. برآیند پژوهش نشان می دهد، شیوه نقش اندازی متاثر از ظروف سیمین و زرین و سنگ نگاره های ساسانی بوده و نقوش رزم افزار شامل دو گروه سلاح تدافعی (کلاه خود، زره و سپر) و تهاجمی (انواع شمشیر، خنجر و نیزه) است. نیز با توجه به نقش پیاده و سوارهمی توان اذعان داشت، خنجر و سپر برای پیاده نظام و شمشیر، زره، کلاه خود و نیزه برای سواره نظام کاربرد داشته است اهداف پژوهش: شناخت ویژگی ها و مشخصات هنری و تکنیکی سفالینه های گلاب های منقوش نوع رنگارنگ نیشابور * بررسی و تحلیل نقش مایه های رزم و رزم افزار برسفالینه گونه چند رنگ خمیره نخودی نیشابور در عصر سامانیانو شناخت تجهیزات و تشکیلات ارتش. سوالات پژوهش:* فن آوری ساخت سفالینه های سده های سوم و چهارم هجری در نیشابور چه روند تطوری را طی کرده است * نقش مایه های رزم افزاری بر سفالینه های عصر سامانی در شناخت تشکیلات و تجهیزات ارتش سامانی چه اهمیتی دارد

لینک کمکی