فایل word مقايسه تطبيقي نقوش نمادين سکه هاي دوره صفويه و سکه هاي عصر حاضر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه تطبيقي نقوش نمادين سکه هاي دوره صفويه و سکه هاي عصر حاضر :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

از آنجا که سکه ها از فلزاتی چون طلا و نقره ضرب می شده اند، تا به امروز باقی مانده و اطلاعات فراوانی در زمینه های مختلف در اختیار ما قرار می دهند. سابقه نقوش بکار رفته در مسکوکات صفوی از جهت هنری، آداب و رسوم ریشه در تطور تاریخی دارد و این نقوش از اعتقادات و باورهای مردم به تصویر در می آیند و می توان از طریق بررسی تطور این نقوش، پیشرفت رشته های مختلف هنری چون خط، تذهیب، ادبیات، نقاشی و مولفه های نمادین را مورد مطالعه قرار داد. روش تحقیق در این مقاله توصیفی تحلیلی است.گردآوری مطالب به شیوه کتابخانه ای و بررسی نمونه های موجود در موزه ها، از طریق فیش برداری و تصویر خوانی است. تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است. نتیجه حاصل چنین است که سکه همیشه تحت تاثیر مذهب، فرهنگ و شرایط حکومتی آن دوره بوده و در برخی موارد از نمادهای کهن به عاریت گرفته شده است، بدین صورت بعضی نمادها با کمی تغییر همچنان مورد استفاده قرار می گیرد. تشابه نمادهای اسلامی در دوره های مذکور، به نمادهای سماوی (خورشید)، نمادین (شیر و خورشید)، نوشتاری (مشخصات سکه و شعایر)، گیاهی (گل و برگ)، و وجوه تمایزشان در تمرکز بر نوشتار در سکه های صفوی و اماکن مذهبی در سکه های عصر حاضر، دسته بندی می شود.اهداف پژوهش:* مقایسه تطبیقی تشابه و تمایز نقوش نمادین سکه های دوره صفوی و سکه های عصر حاضر ایران اسلامی.* بررسی تاثیر مذهب و سیاست بر روی سکه هاسوالات پژوهش:* آیا بین نقوش سکه های دوره صفوی و سکه های عصر حاضر ایران اسلامی تشابهی وجود دارد * سایست و مذهب چه تاثیری بر روی سکه های این عصر داشته است

لینک کمکی