فایل word معماري معاصر قطر با تمرکز بر کاربرد هندسه در تزيينات و سطوح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معماري معاصر قطر با تمرکز بر کاربرد هندسه در تزيينات و سطوح :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

هندسه یکی از بنیان های معماری اسلامی است که در سرتاسر آثار معماری اسلامی به جای مانده است. اما با وجود اینکه هندسه خود شناسهای (هویت) برای کشورهای اسلامی است، حضور هندسه در معماری معاصر کشورهای اسلامی رو به کمرنگ شدن است. هدف این پژوهش شناخت جایگاه هندسه در سطوح معماری در جوامع اسلامی و تحلیل آن در معماری معاصر قطر می باشد؛ انتخاب قطر به عنوان موضوع تحقیق، از این رو است که پس از جهش های اقتصادی قطر به واسطه فروش نفت در دهه 1970 و تبدیل آن به یک کشور مدرن بامعماری و معمارن بین اللملی، نقش هویت در این کشور کم شد؛ اما پس از دهه 1990 این روند کند و گرایش به معماری هویتی پیدا شد. هندسه در بناهای فاخر معاصر قطر به گونه های مختلف بکار گرفته می شود. روش کار توصیفی –تاریخی است و نتایج تحفیق نشان می دهد هندسه در معماری تزیینات، باعث وحدت وجودی و زیبای طرح می شود. هندسه به عنوان یک عامل هویت بخش استفاده می شود. در معماری معاصر قطر هندسه به صورت- های مختلفی شکل گرفت؛ بعضی با حفظ ساختار هندسی و حفظ صورت شکلی استفاده شده و بعضی با حفظ اصول بومی، معاصر سازی شد. اما در بعضی از سطوح دیگر، هندسه های جدید با حفظ نسبی اصول هندسه اسلامی ایجاد شده است.اهداف پژوهش:* شناخت جایگاه هندسه در معماری جوامع اسلامی.* بررسی ویژگی های هندسی در معماری معاصر قطر.سوالات پژوهش:* جایگاه هندسه در تزیینات سطوح داخلی و خارجی معماری معاصر قطر به چه صورت است * هندسه چه نقشی در هویت بخشی بنا و در سطحی کلی معماری یک کشور دارد

لینک کمکی