فایل word معرفي دو نسخه کمتر ديده شده از خمسه نظامي (نسخه 12148 محفوظ در کتابخانهملي فرانسه و نسخه 6613 محفوظ در کتابخانه ملي انگلستان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي دو نسخه کمتر ديده شده از خمسه نظامي (نسخه 12148 محفوظ در کتابخانهملي فرانسه و نسخه 6613 محفوظ در کتابخانه ملي انگلستان) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

خمسه نظامی دومین اثر پس از شاهنامه است که بیشترین نسخه های مصور از آن باقی مانده است. امروزه می توان نسخه های مصور فراوانی از این شاهکار ادب فارسی را در موزه ها و کتابخانه های سراسر جهان مشاهده کرد. در این مقاله به معرفی دو نسخه کمتر دیده شده خمسه نظامی که دارای رقم و تاریخ هستند و در نقوش و تزیینات نمایانگر ویژگی های هنری دوران خود هستند پرداخته شدهاست. نسخه 12148 ، محفوظ در کتابخانه ملی فرانسه در دوران حکومت شاه تهماسب اول 984-930 ه ق. و به سفارش یکی از حکام محلی شوشتر مصور شده است؛ در این نسخه شاهد امتداد یافتن ویژگی های سبک بهزاد در مکتب تبریز 2 هستیم. نسخه 6613، محفوظ در کتابخانه ملی انگلستان در نیمه دوم سده 11 ه.ق. و مقارن با سلطنت شاه عباس دوم 1052-1077 ه ق. مصور شده است. اگرچه به نظر می رسد در این نسخه با هنری نیمه مردمی مواجه هستیم، اما نگارههای این نسخه همه ویژگی های نقاشی مکتب اصفهان در اواسط سده 11 ه.ق. را داراست؛ در این نسخه شاهد ویژگی های سبک رضا عباسی در مکتب اصفهان هستیم. هدف از این مقاله شناخت دو نسخه غنی ازتزیینات اما کمتر دیده شده از خمسه نظامی متعلق به اوایل و اواخر دوره صفوی است. به این ترتیب با بررسی تحولات نگارگری در این دو مقطع زمانی به شناخت کاملی از ویژگی های این دو نسخه دست می یابیم. این پژوهش از نوع کاربردی است و شیوه جمع آوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است.

لینک کمکی