فایل word زيبايي شناسي نقش و رنگ در پته کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word زيبايي شناسي نقش و رنگ در پته کرمان :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پته دوزی از هنرهای سنتی کرمان می باشد که سبک و تکنیک دوخت آن نه تنها در هیچ کجای دنیا، بلکه در هیچ نقطه دیگری از کشور پهناورمان نیز دیده نمی شود. نقش و رنگ در پته، صحنه جلوه گری آرمان ها، اعتقادات و احساسات زنان هنرمند این دیار است. پته گلستانی از طبیعت زیبای کویر و مجموعه ای از خورشید هفت آسمان است. هدف از این پژوهش بیان مفهوم و زیبایی شناسی نقش و رنگ به کار رفته در این هنر اصیل و زیبا می باشد. این پژوهش مبتنی بر این فرضیه است که نقش و رنگ در هنر پته دوزی کرمان ریشه در فرهنگ، طبیعت و باور مردمان این منطقه دارد و با رویکردی زیبایی شناختی به مطالعه و بررسی نقوش و رنگ آن می پردازد. گردآوری اطلاعات در این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با اساتید، هنرمندان و خبرگان این عرصه بوده که میتواند مورد بهره برداری دانشجویان، پژوهشگران و صنعتگران این رشته قرار گیرد.اهداف پژوهش:* شناخت و ارزیابی زیبایی شناسانه از پته دوزی کرمان.* ریشه شناسی طرح و نقش پته در فرهنگ بومی کرمان.سوالات پژوهش:* نقوش اسلامی و بومی به چه نحوی در پته کرمان تجلی یافته است * طرح و نقش پته متاثر از چه ریشه هایی بوده است

لینک کمکی