فایل word تحليل پديدارشناسانه نور در مسجد نصير الملک شيراز با اتکا به آراء حکمي سهروردي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل پديدارشناسانه نور در مسجد نصير الملک شيراز با اتکا به آراء حکمي سهروردي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با بررسی هنر اسلامی مشاهده می کنیم که هنرمند مسلمان در بیان روایت خود از عالم معنا همواره از نور و رنگ بهره های بسیار برده است، در صورتی که مطالعات انجام شده بر روی آثار اسلامی بیشتر به جنبه های مادی و ظاهری موضوع پرداخته اند. پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگی و کیفیت بصری نور و رنگ در مسجد نصیر الملک، از منظر حکمای اشراق، بویژه سهروردی، انجام گرفته است. مکتب و اندیشه اسلامی حامل پیام بندگی در محضر خالق هستی است و هنرمند مسلمان سعی نموده است، توسط هنر و معماری اسلامی اندیشه خویش را در ترویج این پیام به کار گیرد. در این پژوهش سعی شده است تا با بررسی موردی مسجد نصیر الملک از دیدگاه اشراقیون نشان دهد که هنرمند با درک بالای خود و با کمک گرفتن از مولفه های بصری همچون نور و رنگ، مخاطب را برای رسیدن به درکی عمیق تر یاری می رساند و سبب معنویت فضا و عروج روح می شود. روش تحقیق حاضر توصیفی- مورد پژوهی است و با مطالعه کتابخانه ای و میدانی اطلاعات گردآوری شده، بررسی و تحلیل گردیده است. در پایان می توان دریافت که بهره مندی از ویژگی های معنایی، مخصوصا نور و رنگ، برای طراحی معماری مساجد در پیام رسانی توحیدی موثر است و بستر مناسبی را برای ادراک مخاطب و تبلیغ اندیشه معنوی مهیا می سازد و بن مایه استفاده از این مولفه های بصری بر ما مکشوف می شود. اهداف پژوهش:* بررسی تاثیر آرای حکمای اشراق در کیفیت بصری معماری مسجد نصیرالملک.* آشکار ساختن نقش مولفه های نور و رنگ در معنویت بخشی به فضای مسجد نصیرالمکسوالات پژوهش:* با توجه به آرا حکمی سهروردی نور و رنگ چه تاثیری بر فضای مسجد نصیر الملک می گذارد * چه ارتباطی بین مولفه های نور و رنگ و معنویت حاکم بر فضای مسجد نصیرالملک وجود دارد

لینک کمکی