فایل word بررسي جايگاه قدسي نور در نقش هاي تزييني مسجد شيخ لطف الله(با تاکيد بر حکمت اشراق سهروردي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي جايگاه قدسي نور در نقش هاي تزييني مسجد شيخ لطف الله(با تاکيد بر حکمت اشراق سهروردي) :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

بی تردید نور، ارج و مرتبه ای والا در دین اسلام، حکمت و هنر اسلامی داشته و دارد. سهروردی چهره برجسته حکمت، فلسفه و عرفان در قرن ششم هجری قمری، پایه گذار حکمت اشراق، برخی از دیدگاه های خود را بر پایه نور مطرح کرده است و نظر بر آن دارد که نور همان تجلی و تجلی، واقعیت نور است و ذات الهی را نیز نورالانوار نامیده است. نور در هنر اسلامی به شکل معنوی و روحانی هویدا می شود و هنرمندان مسلمان همواره در تلاشاند این عنصر را در راستای پیوند با فضای قدسی به کار ببرند و نور الهی را در هنر اسلامی آشکار سازند. هدف این پژوهش بررسی جایگاه معنوی و قدسی نور در پیوند با حکمت اشراق سهروردی، در نقش های تزیینی هنر اسلامی می باشد. در این پژوهش، به تبیین حکمت اشراقی و جایگاه نور نزد این حکیم نامی و ژرف اندیش پرداخته شده و جنبه های حکمی نور در هنر اسلامی واکاوی شده است. در ادامه به بررسی مسجد شیخ لطف الله اصفهان و تجلی نور در نقش های این مسجد می پردازیم. مبرهن است وجود ظاهری و باطنی نور در فضای معنوی مسجد شیخ لطف الله، سبب زیبایی و نورانیت ساحت خداوند گشته است، از این رو به تجلی نوارالانوار در نقش های تزیینی هنر اسلامی پی خواهیم برد. روش پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی- تحلیلی بوده و جهت گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر اینترنتی استفاده شده است اهداف پژوهش: بررسی ارتباط مفهوم معنوی نور با نقوش تزیینی هنر اسلامی.* چگونگی تجلی نور در تزیینات مسجد شیخ لطف الله.سوالات پژوهش:* چه ارتباطی میان نور و تزیینات مساجد وجود دارد * تجلی مفهوم نور در مسجد شیخ لطف الله چه تاثیری داشته است

لینک کمکی