فایل word بررسي تطبيقي نقوش هندسي اسلامي با نقاشي آپ آرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي نقوش هندسي اسلامي با نقاشي آپ آرت :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

اپتیکال آرت یا هنر دیدگانی که در سال های دهه شصت میلادی از هنر عامه مشتق شد، مبتنی بر پدیده هایی خاص دیدگانی بود که جلوه ای از ارتعاش، لرزش یا تحرک بصری را در تابلو به بیننده منتقل می کرد. استفاده از خطوط و شکل های هندسی در خلق این آثار نقش بسزایی داشت. در هنر اسلامی نیز اجزا و اشکال هندسی با تکیه بر معانی ویژه و قدمتی چند هزار ساله در شکل دهی آثاری زیبا و پرمغز وجود دارند. این پژوهش بر پایه بررسی این دو هنر و مقایسه نقوش هندسی در نقاشی آپ ارت و کاربرد نقوش هندسی در هنر اسلامی انجامگرفته است. نوع نگاه به اشکال هندسی و کاربرد آن در دو هنر ذکر شده، اساس این پژوهش را تشکیل می دهد و هدف، مقایسه این دو نگرش است. در این تحقیق مروری اجمالی بر زندگی برخی از مبدعان نقاشی آپ ارت و هنرمندان این سبک میشود و به اهداف نقاشی آپ آرت و همچنین هندسه در هنر اسلامی ایران نیز پرداخته خواهد شد. پژوهش حاضر سعی دارد با تطبیق نقوش هندسی در دو هنر آپ آرت و هنر اسلامی ایران به مقایسه جایگاه آنها در این هنرها بپردازد؛ که نقوش هندسی در این دو هنر نقش اساسی دارد. این تحقیق به روشتوصیفی تحلیلی و با کمک منابع کتابخانه ای صورت گرفته است. اهداف پژوهش: * تعیین خطوط مشترک آپ آرت و نقوش هندسی هنر اسلامی. * تعیین جایگاه نقوش هندسی در این دو گونه هنر.سوالات پژوهش: * نقوش هندسی هنر اسلامی و آپ آرت دارای چه نوع وجه اشتراکی هستند * هنر آپ آرت چگونه پدید آمده و چه تاثیراتی از نقوش هندسی اسلامی ایران گرفته است

لینک کمکی