فایل word بررسي تطبيقي رنگ در نقاشي بقاع متبرکه و نقاشي قهوه خانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word بررسي تطبيقي رنگ در نقاشي بقاع متبرکه و نقاشي قهوه خانه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : همايش جايگاه نقوش تزييني در کيفيت بصري آثار هنر اسلامي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

قاشی قهوه خانه ای به موضوعه ای مذهبی، رزمی و بزمی پرداخته و نقاش، بیننده را با مسایلی که قبلا به صورت شفاهی و روایی شنیده روبرو می سازد. با توجه به اینکه بقاع متبرکه قدیمی، قهوه خانه ها و نقاشی آنها رو به فراموشی رفته، در این مقاله سعی شده تا به بحث در مورد وجوه تشابه و در نهایت تفاوت رنگی در نقاشی های بقاع متبرکه و قهوه خانه ای پرداخته شود. این پژوهش با جمع آوری مدارک و متون تصویری و نوشتاری آغاز شد و پس از دسته بندی کیفی، تصاویر با روشی توصیفی- تحلیلی و با بهره گرفتن از منابع کتابخانه ای و بررسی نمونه های موجود در موزه ها و آثار به جا مانده در بقعه ها، مطالعه و بررسی تطبیقی را انجام داده است. در این پژوهش مقایسه و توصیف رنگ در نقاشی های بقاع متبرکه و قهوه خانه ای مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و پس از مقایسه تطبیقی تصاویر به جا مانده از هر دو موضوع، نتیجه گیری می شود که رنگ های پرکاربرد در هر دو نقاشی یکسان بوده و بدلیل اسلامی بودن هر دو موضوع نقاشی و پرداختن به روایات مذهبی، رنگ ها نقش و جایگاه نمادین یکسانی نیز دارند. موضوع در نقاشی های قهوه خانه ای معمولا مذهبی، حماسی و اسطوره ای و در نقاشی های بقاع متبرکه مذهبی می باشد.اهداف پژوهش: 1 بررسی تطبیقی رنگ های پر کاربرد در نقاشی های بقاع متبرکه و نقاشی های قهوه خانه ای 2 تحلیل نمادین رنگ های بکار رفته در این نقاشی هاسوالات پژوهش:1 آیا وجه تشابهی بین رنگ در نقاشی های قهوه خانه ای و بقاع متبرکه وجود دارد 2 رنگ های پرکاربرد در نقاشی های قهوه خانه ای و بقاع متبرکه با چه رویکردی قابل تجزیه و تحلیل اند

لینک کمکی