فایل word نقش نانو ذرات هيدروکسيد آلومينيوم در جذب و دفع بور در خاک گلخانه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word نقش نانو ذرات هيدروکسيد آلومينيوم در جذب و دفع بور در خاک گلخانه اي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

بور از عناصر کم مصرف لازم برای رشد گیاهان است. فرآیند جذب نقش مهمی را درحلالیت بوردر محلول خاک و در نتیجه در دسترس بودن آن برای گیاهان ایفا می کند. این آزمایش با هدف بررسی تاثیر اصلاح کننده نانوذره هیدروکسید آلومینیوم AL(OH)3 بر میزان جذب و واجذب بور در یک خاک گلخانه ای در جنوب استان همدان نهاوند صورت گرفت. دراین آزمایش از چهارعصاره گیر آب جوش، آمونیوم بیکربنات دی اتیل تری آمین پنتا استیک اسید AB-DTPA اگزالات آمونیوم و کلسیم کلرید 0/01 مولار برای استخراج بور از خاک اصلاح نشده و خاک اصلاح شده با نانوذره هیدروکسید آلومینیوم سه درصد استفاده شد. در هر دو خاک اصلاح شده و اصلاح نشده به ترتیب بیشترین میزان بورعصاره گیری شده در: اگزالات آمونیوم 1/514 > AB-DTPA 0/640 کلسیم کلرید 0/433 اب جوش 0/170 میلی گرم در کیلوگرم بدست آمد. همچنین همدمای جذب بوردر هردو خاک اصلاح شده و اصلاح نشده، در حضور و عدم حضور آنیون رقیب فسفات بررسی شد که خاک شاهد منفرد با مقدار جذب 43/72 میلی گرم بر کیلوگرم بور ماکزیمم میزان جذب را نسبت به خاک شاهد دارای آنیون رقیب و خاک های اصلاح شده داشت. معادلات خطی فروندلیچ و لانگمویر بر داده های جذب بور برازش و معادله فروندلیچ فقط به خاک شاهد با بیشترین ضریب همبستگی R(2)=0.95 ،روند جذب را بهتر توجیه نمود. واجذب بور در این نمونه خاک ها جزیی بود

لینک کمکی