فایل word مقايسه اثرات نانوذرات و ميکرذرات اکسيد روي ZNO بر روي برخي از صفات رويشي کلزا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقايسه اثرات نانوذرات و ميکرذرات اکسيد روي ZNO بر روي برخي از صفات رويشي کلزا :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

در دهه اخیر کاربرد نانومواد به طور گسترده ای در جهان افزایش یافته است اکثر مطالعات در زمینه اثرات نانوذرات بر روی گیاهان در مرحله جوانه زنی یا مراحل اولیه رشد گیاه مرحله گیاهچه ای انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر دراز مدت این نانوذرات بر روی گیاهان، تغییرات رشد گیاه کلزا Brassica napus L را در پاسخ به نانوذرات و میکروذرات اکسید روی ZNO به طور مقایسه ای مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه برخی از معیارهای رشد شامل زیتوده گیاه، رشد ریشه، نسبت نوشاخه به ریشه، ارتفاع نوشاخه، تعداد برگ ها و سطح برگ مورد بررسی قرار گرفته است. در مجموع مطالعه حاضر نشان داد که اثرات منفی نانوذرات بر روی صفات مورد سنجش بیشتر از اثرات میکروذرات نبود. این نتایج نشان می دهند که اثرات بازدارندگی تیمارهای نانوذرات و میکروذرات ZNO بر روی رشد کلزا به واسطه جذب ذرات توسط ریشه و اثرات مابعد آنها بر روی متابولیسم گیاه نبوده است در مقابل، ممکن است این اثرات بازدارندگی تا اندازه ای به واسطه آزادسازی یون های سمی Zn2+ احتمالا به القاء تراوشات ریشه، و یا برهمکنش های فیزیکی ذرات ZnO در سطح ریشه ایجاد شده باشند.

لینک کمکی