فایل word معرفي فرمولاسيون نانويي پايدار حاوي اسانس نعناع به منظور اثرگذاري برسرطان معده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word معرفي فرمولاسيون نانويي پايدار حاوي اسانس نعناع به منظور اثرگذاري برسرطان معده :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

سرطان معده در مردان، اولین سرطان و در زنان سومین سرطان شایع است و دومین عامل مرگ ومیر در جهان شناخته شده است. پیچیدگی روشهای درمانی و تشخیص دیررس از علل های اساسی افزایش میزان مرگ در این سرطان است. در سال های اخیر موفقیت های بسیاری در زمینه ی نانوفناوری برای افزایش کارایی درمانی و کاهش دادن میزان عوارض جانبی داروهایی شیمیایی بدست آمده است. با کپسوله کردن اسانس به روش نانو، باعث ایجاد رهایش کنترل شده و افزایش میزان تاثیر آن می شود. اسانس نعناع درون حامل دارویی نیوزوممی تواند باعث کاهش فراریت اسانس، کاهش اکسید شوندگی و افزایش راندمان اثرگذاری سامانه شود. هدف از این تحقیق ساخت نانونیوزوم حاوی اسانس نعناع و همچنین بررسی اثر PH=7/4 و PH=5/4 در بافر PBS، در دمای 37 درجه سانتیگراد بر رهایش اسانس می باشد. به دست آوردن سامانه دارویی با میزان بارگذاری مناسب از دیگر اهداف پژوهش حاضرمی باشد. اسانس گیری گیاه نعناع از طریق روش تقطیر با بخار آب انجام شد. نیوزوم با استفاده از روش هیدراتاسیون فیلم نازک تهیه شده و اندازه ی ذرات، پتانسیل زتا، رهایش در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان داد که میزان اسانس بارگذاری شده 2/06±61/036 اندازه ذرات 79/62 و شارژ سطحی 46/11- است.

لینک کمکی