فایل word کاربردهاي نانوفناوري در علوم و مهندسي آب و خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word کاربردهاي نانوفناوري در علوم و مهندسي آب و خاک :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

فناوری نانو علم استفاده از تغییر در ویژگی های مواد در محدوده ابعاد نانو است و بر تمام فناوری هایی که انسان تاکنون به دست آورده تاثیر می گذارد. در این میان مباحث مرتبط با علوم آبیاری و زهکشی نیز مستثنی نبوده و تحت تاثیر این فناوری نوین قرار گرفته اند. در این مقاله سعی شده است در نگاهی کلی به ابعاد مختلف علوم مرتبط به مهندسی آب و خاک که متاثر از نانوفناوری هستند پرداخته شود. کاربرد این فناوری در مباحث آبیاری و زهکشی را می توان در شش حوزه اصلی تقسیم بندی کرد که عبارتند از مسایل زیست محیطی، تصفیه آب و پساب، سنجش و پایش کیفیت آب و خاک، تاسیسات ذخیره، انتقال و توزیع آب، بهسازی و تثبیت خاک و در نهایت مدیریت حاصلخیزی خاک. در این مقاله، مطالعات انجام شده در هر یک از این حوزه ها بررسی شده و نانوساختارهای شاخص که کاربرد موفق آن ها در هر حوزه اثبات شده است نیز معرفی شده اند. ولیکن باید توجه داشت که با وجود تمامی مزایای کاربرد نانوفناوری، بررسی سمیت نانوساختارهای مورد استفاده و همچنین مطالعه اثرات کوتاه مدت و دراز مدت زیست محیطی به کارگیری نانوساختارها در تمامی پروژه ها به منظور دستیابی به توسعه پایدار ضرورت دارد

لینک کمکی