فایل word توليد و بررسي خواص نانوالياف هيدروژل سوپرجاذب پلي اکريل آميد/پلي وينيل الکل به روشالکتروريسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word توليد و بررسي خواص نانوالياف هيدروژل سوپرجاذب پلي اکريل آميد/پلي وينيل الکل به روشالکتروريسي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين همايش ملي نانو فناوري در کشاورزي

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش نانو الیاف پلی اکریل آمید/پلی وینیل الکل به روش الکتروریسی تولید شده اند. انتخاب این پلیمرها به دلیل خواص زیست سازگاری و زیست تخریب پذیری آن ها بوده است که در نهایت موجب تولید هیدروژل با خاصیت دوستدار محیط زیست می شود. جهت شناسایی ساختار تولیدی از آزمون طیف سنجی مادون قرمز FTIR و به منظور مطالعه مورفولوژی نانوالیاف از تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM استفاده شد. نتایج نشان داد که ساختار تولیدی دارای مورفولوژی صاف و بدون دانه تسبیحی بوده و از یکنواختی مناسبی برخوردار می باشد. همچنین با استفاده از نرم افزار میانگین قطر نانوالیاف تولیدی در حدود 500 نانومتر به دست آمد. پلیمرهای بکار رفته در این پژوهش زیست سازگار و زیست تخریب پذیر هستند.با توجه به نسبت سطح به حجم بالا و خواص گذردهی هوا و رطوبت مناسب نانوالیاف و تخلخل بالا در آن از نانوالیاف تولیدشده به این روش، می توان به عنوان بستر مناسب در کشت بافت گیاهی استفاده کرد

لینک کمکی