فایل word اثر لجن فاضلاب و دو نوع اسيد هوميک بر ويژگي هاي فيزيکي خاک رسي سيلتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word اثر لجن فاضلاب و دو نوع اسيد هوميک بر ويژگي هاي فيزيکي خاک رسي سيلتي :


سال انتشار : 1396

نام کنفرانس یا همایش : هفتمين همايش ملي ايده هاي نو در کشاورزي

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

برنامه ریزی برای حفظ خاک سالم و بارور لازمه بقای انسان و سایر موجودات زنده است. ورود مواد آلی به خاک سبب بهبود ویژگی های فیزیکی خاک می شود. هدف از این مطالعه، بررسی اثر استفاده از لجن فاضلاب و مواد هومیک سنتز شده بر خصوصیات فیزیکی خاک رسی سیلتی بود. این پژوهش در قالب طرح کامل تصادفی با 10 تیمارو 1نوع خاک 3 تکرار و جمعا 30 ظرف انکوباسیون اجرا شد. تیمارهاشامل لجن فاضلاب و اسید های هومیک 0، 1، 2، 4% وزنی خاک بودند . مواد مذکور با 2 کیلو گرم خاک به طور کامل مخلوط و به ظروف انکوباسیون منتقل و به مدت 4 ماه در گلخانه در رطوبت 60 % ظرفیت نگهداری و دمای 10-25 درجه سانتی گراد نگهداری شد. بعد از 4 ماه انکوباسیون نمونه های خاک برای تعیین ظرفیت نگهداری آب، پایداری خاکدانه، جرم مخصوص ظاهری مورد تجزیه قرار گرفت. کاربرد اسید هومیک و لجن فاضلاب 4%وزنی خاک باعث افزایش ظرفیت نگهداری آب، پایداری خاکدانه ها گردید و همچنین باعث کاهش جرم مخصوص ظاهری گردید. مقدار افزایش ها یا کاهش ها در تیمارها متناسب با مقدار کاربرد مواد آلی بود. در کل اثر کاربرد لجن بر ویژگی های اندازه گیری شده بیشتر از اسید های هومیک بود

لینک کمکی